Porozumienia rodzicielskie 101

Co to jest porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie lub plan rodzicielski jest pisemnym dokumentem, który określa jak ty i twój były małżonek będziecie dzielić czas i podejmować decyzje dotyczące waszych dzieci. Ułatwia ono pomyślną dynamikę po rozwodzie poprzez ustalenie jasnych oczekiwań, co z kolei może zmniejszyć liczbę konfliktów. Stworzenie planu wychowawczego pozwala Tobie i Twojemu byłemu małżonkowi omówić kwestie, które pojawiają się w trakcie życia dzieci oraz to, jak będziecie sobie z nimi radzić. Porozumienie może być również przekształcone w nakaz sądowy, aby łatwiej było je egzekwować.

Porozumienie rodzicielskie powinno obejmować takie tematy jak:
Opieka nad dzieckiem i ustalenia dotyczące życia
Harmonogramy odwiedzin, w tym święta
Kwestie finansowe (alimenty i wydatki)
Edukacja
Opieka medyczna
Wychowanie i wykształcenie religijne
Jak stworzyć porozumienie o rodzicielstwie

Można zdecydować się na omówienie i stworzenie planu wychowawczego bezpośrednio z byłym małżonkiem, ale wiele par korzysta z pomocy mediatora rozwodowego lub mediatora ds. opieki nad dzieckiem. Tak czy inaczej, istnieją pewne istotne dokumenty, które mogą pomóc w przyspieszeniu sprawy, w tym:

Dokumenty sądowe, które zostały złożone lub otrzymane, takie jak “wezwanie”, “petycja”, “skarga”, “odpowiedź”, “deklaracja” lub “oświadczenie”.
Korespondencja od adwokata/mediatora lub urzędnika sądowego dotycząca stanu cywilnego, alimentów, opieki lub odwiedzin dziecka
Nakazów sądowych dotyczących stanu cywilnego, alimentów, opieki nad dzieckiem lub odwiedzin
Poprzednie porozumienia zawarte między Panem/Panią a małżonkiem w drodze mediacji lub negocjacji
Dokumenty rozwiązujące i/lub opisujące twoje małżeństwo religijne
Raporty, listy lub oceny od szkół i doradców, którzy mogą mieć wgląd w sytuację waszych dzieci

Po zebraniu tych dokumentów możecie zdecydować się na skorzystanie z pomocy osoby trzeciej, która pomoże wam zrozumieć dokumenty, lub na współpracę z małżonkiem.

Gdy ustalenia są już gotowe, można je dodać do ugody lub zachować osobno, ale tak czy inaczej, dobrze jest, by sędzia je zatwierdził, aby stały się wykonalne.