Liczba przestępstw z nienawiści zgłoszonych w 2016 roku była już największa w ciągu ostatnich pięciu lat. Ten trend niestety utrzymał się w 2017 r., kiedy to FBI odnotowało wzrost liczby przestępstw z nienawiści, niespotykany od czasu ataków terrorystycznych z 11 września. Szczególnie niepokojący był wzrost liczby przestępstw na tle antysemickim, w połączeniu z kilkoma incydentami (jak zabójstwo Heather Heyer podczas wiecu białych supremacjonistów), których FBI nie zakwalifikowało jako przestępstwa na tle nienawiści.

W raporcie pojawia się wiele pytań dotyczących przestępstw z nienawiści w ogóle. Oto niektóre z nich, wraz z odpowiedziami:

1. Jaka jest różnica między przestępstwami z nienawiści a terroryzmem?

Oczywiście te dwa zjawiska w pewnym stopniu się pokrywają, ale przestępstwa z nienawiści koncentrują się na ofierze (w ustawach karnych odnotowuje się “rzeczywistą lub postrzeganą rasę, kolor skóry, religię lub pochodzenie narodowe”), podczas gdy akty terroryzmu mogą obejmować ofiary z dowolnego środowiska, a ich celem jest zastraszenie ludności cywilnej lub wywarcie wpływu na działania rządu.

2. Czy napaści na osoby antygejowskie są przestępstwami z nienawiści?

Nie wszystkie stany posiadają ustawy o przestępstwach z nienawiści. I nie wszystkie te, które je mają, obejmują ochroną ofiary LGBT. Nawet ustawa o przestępstwach z nienawiści w Wirginii Zachodniej, która rzekomo obejmuje naruszenia praw obywatelskich “z powodu … płci”, została uznana za nieobejmującą napaści na osoby homoseksualne.

3. Czy wezwanie policji może być przestępstwem z nienawiści?

Głupie pytanie, prawda? Ale wydaje się mniej głupie w świetle tego, jak wielu ludzi – prawie wszyscy biali – wykorzystało wezwania na policję przeciwko nie-białym sąsiadom. Jedna biała kobieta nawet wezwała policję na czarnego senatora stanowego, gdy ten prowadził kampanię na jej ulicy. Więc, czy jest jakaś możliwość odwołania się dla tych ofiar?

4. Ochrona przed przestępstwami z nienawiści dla bezdomnych?

Statuty państwowe dotyczące przestępstw z nienawiści mogą się różnić. Po gwałtownym wzroście przemocy wobec osób bezdomnych, Maryland doprowadził do włączenia swojej bezdomnej populacji do ochrony zapewnianej przez prawa przeciwko przestępstwom z nienawiści.

5. Jakie prawa karne chronią reporterów przed napaścią?

W ostatnich latach wzrosła również liczba brutalnych ataków na członków prasy. Nie dalej jak latem tego roku napastnik zabił pięć osób w redakcji gazety Capital Gazette w Maryland. Mimo, że reporterzy ci byli celem ataku z powodu ich przynależności do prasy – a wolność prasy jest chroniona przez Konstytucję – ustawy o przestępstwach z nienawiści nie obejmują dziennikarzy ani reporterów.